Domů > Právo > Kdy jsou potřeba soudně ověřené překlady?

Kdy jsou potřeba soudně ověřené překlady?

16.4.2014 admin Přejít na komentáře

Soudní překlady, nazývané také jako úřední překlady či překlady se (soudním) ověřením, jsou překlady, které jsou určeny pro oficiální použití. Tzv. soudní překlad musí být opatřen informační doložkou a především také otiskem kulatého razítka, které osvědčuje, že překlad doslovně souhlasí s textem původního překládaného dokumentu. Původní dokument (nebo jeho ověřená kopie) musí být přiložena k soudním překladu.

Soudní překlad splňuje nároky našich státních orgánů na dokládání cizojazyčných dokumentů, které slouží pro úřední úkony. Soudní překlad může zpracovat pouze odborník, který byl jmenován soudem.

Legalizace a superlegalizace

Pokud to mezinárodních dohody požadují, je v některých případech nutné u soudních překladů provést i další, vyšší stupeň ověření, který se také označuje jako tzv. legalizace nebo superlegalizace.

U kterých typů úředních dokumentu je zpravidla potřebný soudní překlad?

Nejčastěji se jedná o:

  • rodný list,
  • oddací list,
  • diplomy a vysvědčení,
  • plné moci,
  • výpisy z obchodních a jiných rejstříků,
  • notářský zápis,
  • certifikáty a další dokumenty.

Soudní tlumočení

V případě oficiálních (osobních) jednání může být nutný soudní tlumočník. Většina překladatelských a tlumočnických firem, které zajišťují soudní překlady, jsou také často schopny zajistit i soudní tlumočení. Pokud potřebujete soudní ověřený překlad, můžeme doporučit agenturu Aspena, která rovněž zajišťuje i soudní tlumočení.

Další info: Soudní překlad (wikipedia)

Categories: Právo Tags: ,
  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy